Tähtis info viipekeele tõlketeenuse klientidele

Märtsi keskel sai otsa viipekeele tõlketeenusele eraldatud eelarve. Seda põhjusel, et Tallinna linnal toimib kvartalisüsteem, ning seoses kindla eelarvega kvartalis

(kvartal kestab kolm kuud) on linna rahalised ressursid lõppenud.

Sellega seoses tuleb klientidel, kellel on veel oma kontot kasutada, planeerida vajaminev teenus alates aprillist. Vabandame tekkivate ebameeldivuste eest!

Sama teemat puudutav infotund toimub kurtide  majas (Nõmme tee 2)  21. märtsil kell 18.00.

Ootame Teie aktiivset kaasalöömist!

 

2012.aastal 1.veebruarist alustasime uue süsteemiga viipekeele tõlketeenuse pakkumiseks.
Käesoleval aastal saate ise valida, kelle poole pöördute tõlketeenuse saamiseks.
 
On väga oluline tõlketeenuse saamiseks ennast registreerida koordineerija juures.
Koordineerija vastuvõtuajad:
 
Esmaspäeviti kell 10.00-13.00
Kolmapäeviti kell 15.00-18.00
 
Avaldusi tõlketeenusega registreerimiseks saate esitada ka meili teel, digitaalselt allkirjastatuna.

Avalduse vormi leiate siit: Avaldus.pdf

Lugupidamisega,
Kaire Papp
viipekeele tõlketeenuse koordineerija
 
MTÜ Viipelend jätkab 2012 aastal tõlketööd samamoodi, nagu see oli eelneval aastal.
Kõik broneeringud tõlgi tellimiseks saab teha meie kodulehel või sms teel.
Head broneerimist ja meeldiva kohtumiseni!
 
Teie MTÜ Viipelend
 
Tõlketeenuse tellimiseks palun täida alljärgnev vorm.

NB! Vabade aegade olemasolu vaata palun siit !  

 

Tööpäevadel 9.00 - 18.00 helista või saada sms numbrile +372 5850 1368

Palun broneeri tellimus 3 päeva ette (võimalusel täidetakse tellimus lühema aja jooksul).

Hinnakiri         Olmetõlge:          1h / 20,57 EUR   ( väiksem arvestuslik ühik on 0,5 h, hind sisaldab käibemaksu )

Viipekeele tõlketeenus kuulmispuudega inimestele olmetõlke situatsioonides

  • Tõlkimine tervishoiuasutustes (perearstid, eriarstid, haiglad, tervisega seotud nõustamine jmt)

  • Puudest tingitud asjaajamine (rehabilitatsioonikomisjonid, puudespetsiifiline nõustamine jmt)

  • Asjajamine ametiasutustes

  • Perekondlik asjaajamine (perenõustamine, arenguvestlused, asjaajamine koolides ja lasteaedades, lastevanemate koosolekud,

  • vestlused õpetajate ja kasvatajatega, pidulikud üritused, perekondlikud üritused - abielu registreerimine, matused jmt)

  • Asjaajamine teenindusasutustes (pangad, kindlustused, kaubandus, teenindus jmt)

  • Õigusalane asjaajamine (notarid, õigusalane nõustamine)

  • Koolitused (grupile võimalusel alates kolmest isikust)

  • Koosolekud (korteriühistute koosolekud, koosolekud töökohtadel)

 

Lisainfo

Isikud, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tallinn ja kes on keskmise, raske või sügava kuulmispuudega ning vajavad suhtlemisel viipekeeletõlki,

finantseerib Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet viipekeele tõlketeenust  olmetõlke situatsioonides 

Kui isik vajab teenust mõjuvatel põhjustel rohkem kui eelarves ette nähtud, tuleb isikul esitada avaldus, mille rahuldamise otsustab tõlketeenuse komisjon.

Avalduse vormi ja abi täitmisel saate kirjutades oma soovist info@viipelend.ee 

Avalduse vormi leiate siit: Avaldus.pdf

Required *