HEA TEADA Saada link

LISATUNDIDE TAOTLEMISE AVALDUS

 

Viipekeele tõlketeenuse osutamise juhend

 

1. Viipekeele tõlketeenuse kirjeldus

1.1 Teenuse sihtgrupp on kurdid/kuulmispuudega inimesed, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinn (edaspidi klient).

1.2 Viipekeele tõlketeenuse eesmärk on tagada kuulmispuudega inimese elukvaliteedi tõus ja luua avaramad võimalused ühiskonnas toimetulekuks. Teenuse osutaja jagab infot teenuse sisu ja kättesaadavuse kohta. Teenust osutatakse vastavalt olmetõlke situatsioonide loetelule.

2. Tõlketeenuse osutajal on lubatud viipekeeletõlgina kasutada isikuid, kellele on Eesti Viipekeele Tõlkide Ühingu Kutsekomisjoni poolt omistatud viipekeeletõlgi kutse, mida kinnitab viipekeeletõlgi kutsetunnistus.

3. Viipekeele tõlketeenus käesoleva lepingu mõttes on suuline tõlge, töökeelteks on eesti

viipekeel, vene viipekeel, eesti keel ja vene keel.

 

4. Olmetõlke situatsioonide loetelu:

4.1 tõlkimine tervishoiuasutustes (perearstid, eriarstid, haiglad, tervisega seotud nõustamised jmt);

4.2 puudest tingitud asjaajamine (rehabilitatsioonikomisjonid, puudespetsiifiline nõustamine jmt);

4.3 asjaajamine ametiasutustes;

4.4 perekondlik asjaajamine (perenõustamine, arenguvestlused, asjaajamine koolides ja

lasteaedades, lastevanemate koosolekud, vestlused õpetajate ja kasvatajatega, pidulikud

üritused, perekondlikud üritused -abielu registreerimine, matused jmt);

4.5 asjaajamine teenindusasutustes (pangad, kindlustused, kaubandus, teenindus jmt);

4.6 tõlkimine õigusalases asjaajamises (notarid, õigusalane nõustamine);

4.7 koolitused (grupile võimalusel alates kolmest isikust)

4.8 koosolekud (korteriühistute koosolekud, koosolekud töökohtadel).

5. Viipekeele tõlketeenust osutatakse mistahes kohas Tallinna linnas, kus suhtlussituatsioon

toimub ning kus klient tõlketeenust vajab.

6. Tõlketeenuse komisjon moodustatakse Eesti Kurtide Liidu juurde. Tõlketeenuse komisjoni

koosseisu kuuluvad: Tallinna ja Harjumaa Kurtide Ühingust esindajad ja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametist  esindaja.

7. Komisjonil on õigus suurendada teenuse mahtu lähtudes kliendi individuaalsetest vajadustest ja tõlketeenuse võimalustest.

8. Tellimused teenuse saamiseks tuleb esitada hiljemalt 3 (kolm) päeva enne teenuse vajaduse tekkimist. Tellimust saab esitada telefonil või SMS 58501368 või e-post See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. või kodulehel www.viipelend.ee valides "Tellimine" (http://www.viipelend.ee/tellimine.html) Enne tellimuse esitamist saab tellija vaadata vabade aegade olemasolu kalendrist MTÜ Viipelend kodulehelt www.viipelend.ee, mille täitmise eest vastutab teenuse osutaja.

 

Viipekeele tõlketeenuse osutamise juhend on kinnitanud MTÜ Viipelend juhatuse otsusega protokollis nr.4  16.08.2011